Politiereglement

Het algemeen politiereglement (APR) regelt aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak en bundelt de gemeentelijke politieverordeningen in één document. Je vindt er bijvoorbeeld bepalingen in verband met geluidsoverlast, het maken van vuur, het privégebruik van de openbare weg, ... in terug.

Al deze reglementen zijn gebundeld in één document, het algemeen politiereglement (APR) met gemeentelijke administratieve sancties (GAS-toepassing). De meest recente versie werd gepubliceerd op 15/2/2021.

Overtredingen op het politiereglement kunnen aanleiding geven tot gemeentelijke administratieve sancties.