Laatste nieuws https://www.politie.be/5445/ nl Aanvraag vergunning voetgangerszone https://www.politie.be/5445/nieuws/aanvraag-vergunning-voetgangerszone <p><a href="https://app.eaglebe.com/nl-be/new/carfree?client=cade3185766bbd6c095bc714686c2f89">Start aanvraag (via Eagle)</a></p> <p>Gelieve bij uw aanvraag de nodige bewijsstukken toe te voegen:</p> <ul> <li>Garage: <em>kopie van eigendomsakte of huurovereenkomst</em></li> <li>Zorgverstrekker: <em>bewijs met vermelding van uw Riziv-nummer.</em></li> </ul> <p> </p> <p>Meer informatie: <a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="46c87e75-c462-407e-9451-bbdc36e47d6f" href="/5445/vragen/aanvragenmelding/aanvraag-vergunning-voetgangerszone">https://www.politie.be/5445/vragen/aanvragenmelding/aanvraag-vergunning-voetgangerszone</a></p> Wo 29.06.2022 - 8:21 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4484 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen https://www.politie.be/5445/nieuws/tijdelijk-verbod-op-onttrekking-van-water-uit-onbevaarbare-waterlopen <p>In het besluit van de gouverneur dd. 18/07 werd beslist dat er het niet langer toegestaan is om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden van de provincie West-Vlaanderen. Hierop zijn wel wat uitzonderingen van toepassing:</p> <ul> <li>Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides.</li> <li>Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels</li> <li>Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood (indien geen alternatief)</li> <li>Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken (indien er geen risico is op putverontreiniging)</li> <li>Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen.</li> </ul> <p>Dit besluit gaat in werking op 18/07 en wordt opgegeven bij besluit van de gouverneur.</p> Di 19.07.2022 - 11:32 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4494 Zin om ons team te versterken? https://www.politie.be/5445/nieuws/zin-om-ons-team-te-versterken <p>Binnen onze zone zijn er verschillende openstaande functies.</p> <p>Dit zowel bij onze wijkdienst alsook interventie, dit voor voor laureaten als externe mobiliteit.</p> <p>Meer info vind je op <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jobpol.be%2F&amp;h=AT2LPeNRx4dKHrYoGCLG7xtU0HDnC-2EpFfa-g3ajKCHVBOpRsIdrmCPe6KRVJ2S14IRwmh5tvYu4Mm0UYvbZk76jEdf5mU2ZZ2Rk6insX8W19BnjLdNiael1a8rHDeraMoWLUCTrrZ6yRUyO8ad&amp;__tn__=-UK*F&amp;c[0]=AT2dARA6Akwn_N9Y1h9npPbpksH-Wm0R4VXAUTbhqZ60g27mzwo5fHjzRea3CvsI8IKCPnC9JBTRXVG8Vv8FFgqgwxzdtDO3cF2FEpc680xUIxXnkXCOYd4n1-v6OffQYNUTx_TptUuvMJ1X7Ah6OtTAN7qqd9h0SEkuzcjeGd5EeujmmDZ3m_cqZv0l-Y8BvhabAgq-6jyP6Xs3LBLZeX-0hMtHMKFwFjw" target="_blank">www.jobpol.be</a></p> Di 5.07.2022 - 10:05 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4491 Welke regels gelden voor de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (bv. e-steps)? https://www.politie.be/5445/nieuws/welke-regels-gelden-voor-de-gemotoriseerde-voortbewegingstoestellen-bv-e-steps <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong>1.</strong><strong>       </strong><strong>Er is nu een </strong><strong>minimumleeftijd</strong><strong>: 16 jaar. </strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   Let op: er is geen minimumleeftijd in de volgende situaties:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  erven en woonerven</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  op voorbehouden wegen voor voetgangers , fietsers, ruiters, speedpedelecs (en landbouwvoertuigen)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  in <strong>voetgangerszones waar fietsers toegelaten</strong> zijn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  in speelstraten</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  voor gemotoriseerde toestellen voor personen met een verminderde mobiliteit (elektrische rolstoelen, scootmobiel: WEL ENKEL STAPVOETS!)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong>2.</strong><strong>       </strong><strong>Plaats op de weg</strong><strong>:</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   De regels van de fietsers moeten gevolgd worden. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   Net als een fietser, heb je ook <strong>GEEN</strong> voorrang wanneer je met je step rijdt op de oversteekplaats voor voetgangers.  Wandel je naast je step, wordt je beschouwd als voetganger en heb je uiteraard voorrang. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><strong>3.</strong><strong>       </strong><strong>Technische uitrusting gemotoriseerde voortbewegingstoestellen</strong><strong>:</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   Er moet zijdelingse signalisatie zijn, keuze uit:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  Een witte reflecterende strook langs elke kant van de voetsteunen</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  of een witte reflecterende strook in de vorm van een doorlopende cirkel langs elke kant van de band van het voor- en achterwiel</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  of de combinatie van de twee voornoemde types</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   Remmen die voldoende werkzaam zijn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  <span>ENKEL</span> voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen <span>MET STUUR</span>:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>·         Reflectoren:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   Vooraan:  witte reflector</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   Achteraan:  rode reflector</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>·         Een geluidstoestel <em>(type bel)</em> dat kan gehoord worden op een afstand van 20 meter.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>4.       <strong>Vervoeren van passagiers</strong>:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   Het is verboden om met de e-step <em>(en alle andere gemotoriseerde voorbewegingstoestellen)</em> passagiers te vervoeren</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>5.       <strong>Parkeerregels</strong>:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>o   Met je e-step moet je eveneens dezelfde regels volgen als een fietser:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  Je dient ze buiten de rijbaan en parkeerzones voor auto’s of motorfietsen te parkeren.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  Je mag je e-step op het voetpad of berm parkeren, dit zonder enige hinder te veroorzaken voor de andere weggebruikers.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  Je mag je e-step niet parkeren op het fietspad, gewone parkeerstrook of de rijbaan parkeren.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>§  Zijn er specifieke plaatsen voorzien zoals rekken of geschilderde vakken, dan moet je die gebruiken.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> Vr 1.07.2022 - 15:38 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4488 Verkeersvrij centrum https://www.politie.be/5445/nieuws/verkeersvrij-centrum-0 <p>Volgende straten zullen dan <strong>verkeersvrij </strong>zijn:</p> <ul> <li>Koning Leopold III-plein</li> <li>Vramboutstraat</li> <li>Steenstraat</li> <li>P. Devauxstraat (tot aan nr. 11)</li> <li>Kerkstraat</li> <li>Molenstraat</li> <li>Langestraat (tussen Weststraat en Hoogstraat)</li> <li>Vissersstraat</li> <li>Bakkersstraat</li> <li>Manitobaplein</li> <li>Breydelstraat</li> <li>Nieuwstraat</li> </ul> <p>Het verkeersvrije centrum is dan enkel voor voertuigen toegankelijk van 5 uur tot 10 uur. Taxi’s en fietsers hebben altijd toegang. Dringende leveringen/herstellingen en toegang tot garages kan enkel met een doorgangskaart. Deze doorgangskaart kan je verkrijgen bij de politie.</p> <p><strong>Zeedijk</strong><br /> Afsluiten Zeedijk</p> <p>De Zeedijk is voor alle voertuigenverkeer gesloten van 1 juli tot en met 31 augustus, van 10 uur tot 5 uur.<br /> Uitzondering: de Zeedijk blijft open tot 12 uur op de 1e, 15e, 16e en 31e van die twee maanden.<br /> Fietsers en e-stepgebruikers hebben altijd toegang.<br /> In de periode dat de Zeedijk voor het voertuigenverkeer gesloten is, houdt de politie bestendig toezicht.<br /> Zeedijk: fiets en elektrische step</p> <p>Op de Zeedijk mag je het volledige jaar door met de fiets en de elektrische step in beide rijrichtingen rijden op de rijbaan én op de wandelweg. De wandelweg is een voetgangerszone waar fietsen toegestaan is. Dat geldt ook voor de voetgangerszone in het stadscentrum.</p> <p><strong>De Smet de Naeyerlaan</strong></p> <p>Eenrichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan, van station richting haven vanaf 1 juli t.e.m. 31 augustus.</p> <p><strong>Poldergebied</strong><br /> Om sluipverkeer te voorkomen worden de slagbomen in de Neptunuslaan en aan de traktorsluis in de Scharebrugstraat gesloten van 01 juni t.e.m. 30 september.</p> Vr 24.06.2022 - 9:08 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4475 Verkeersongevallen in de provincie https://www.politie.be/5445/nieuws/verkeersongevallen-in-de-provincie <p><span><span><span>In vier van de vijf gevallen was een zwakke weggebruiker betrokken: </span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span>van de 3 betrokken motorrijders kwamen er 2 om het leven</span></span></span></li> <li><span><span><span>1 voetganger en 1 fietser kwamen om het leven </span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span>In 3 gevallen werd geen voorrang verleend:</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span> een fietser verliet een privé oprit zonder kijken </span></span></span></li> <li><span><span><span> een personenauto sloeg linksaf uit een ondergeschikte weg </span></span></span></li> <li><span><span><span>een fietser reed een voetganger aan in een voetgangerszone</span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span>Opvallend is ook dat men in twee dossiers vluchtmisdrijf pleegde.</span></span></span></p> <p><span><span><span>TIPS in het verkeer:</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span>Wees alert als weggebruiker, ook langs een weg dat je goed kent </span></span></span></li> <li><span><span><span>Anticipeer op gedrag van een ander  en wees hoffelijk </span></span></span></li> <li><span><span><span>Respecteer de wegcode</span></span></span></li> </ul> <p> </p> <p>bron: <a href="https://www.facebook.com/asgouverneurwvl">https://www.facebook.com/asgouverneurwvl</a></p> <p> </p> Ma 13.06.2022 - 14:32 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4472 Start BOB-campagne https://www.politie.be/5445/nieuws/start-bob-campagne <p>Dagelijks zorgt de combinatie alcohol en rijden nog steeds voor veel verkeersongevallen en bijhorende slachtoffers. Heb je een glaasje teveel gedronken?</p> <p>Kruip dan zeker niet achter het stuur. Onze zone zal dagelijks controleren!</p> <p>Meer informatie op: <a href="https://www.bob.be/nl/">https://www.bob.be/nl/</a></p> Vr 3.06.2022 - 14:37 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4468 Rijbewijs aan te vragen in het stadhuis https://www.politie.be/5445/nieuws/rijbewijs-aan-te-vragen-in-het-stadhuis <p>Een rijbewijs aanvragen kan enkel na afspraak. <a href="https://www.blankenberge.be/afspraken-burgerzaken" target="_blank">Maak online een afspraak</a> of bel naar het nummer 050 636 434. </p> <p>Een rijbewijs afhalen doe je zelf, of laat je door iemand anders afhalen met een volmachtformulier. Afhalen kan zonder afspraak tijdens de openingsuren van het stadhuis.</p> <p>bron: <a href="https://www.blankenberge.be/rijbewijs">https://www.blankenberge.be/rijbewijs</a>:</p> <p>Voor inwoners van <strong>Zuienkerke</strong> verandert er niets.</p> <p>Meer informatie: <a href="/5445/vragen/rijbewijs/welke-documenten-moet-u-meebrengen-bij-de-aanvraag-van-een-rijbewijs">https://www.politie.be/5445/vragen/rijbewijs/welke-documenten-moet-u-meebrengen-bij-de-aanvraag-van-een-rijbewijs</a></p> Ma 30.05.2022 - 13:59 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4465 Havenfeesten: verkeers- en parkeermaatregelen https://www.politie.be/5445/nieuws/havenfeesten-verkeers-en-parkeermaatregelen <p>Straten <strong>afgesloten voor alle verkeer</strong> van 26 mei tot en met 29 mei tussen 10 en 18 uur:</p> <ul> <li>Franchommelaan</li> <li>Leopoldhelling</li> <li>Leopold Konkelberghekaai (Havenstraat)</li> <li>Leopoldstraat</li> <li>Weststraat, vanaf de Vissersstraat</li> <li>P. Benoitstraat</li> <li>Zeedijk, tussen de Charlierhelling en de Felicien Ropshelling</li> </ul> <p>Straat waar <strong>tweerichtingsverkeer</strong> geldt van 26 mei tot en met 29 mei tussen 10 en 18 uur:</p> <ul> <li>Van Beersstraat</li> </ul> <p><strong>Toegang tot garages in deze straten is mogelijk tot 13 uur.</strong> Meld je eerst aan bij de gemeenschapswacht/politie aan het kruispunt van de Leopold Konkelberghekaai (Havenstraat) met de De Smet de Naeyerlaan.</p> <h2>Parkeren</h2> <p>Stilstaan en parkeren verboden van 23 mei tot en met 30 mei:</p> <ul> <li>parking 1 en 2 ter hoogte van de Franchommelaan (Barcadère)</li> <li>Franchommelaan van Leopoldhelling tot aan de vuurtoren</li> <li>Leopold Konkelberghekaai (Havenstraat)</li> </ul> <p>Stilstaan en parkeren verboden van 24 mei tot en met 30 mei:</p> <ul> <li>Leopoldstraat</li> </ul> <p>Parkeren verboden van 26 mei tot en met 29 mei:</p> <ul> <li>Van Praethelling</li> <li>Frans Regoudthelling</li> <li>Felicien Ropshelling</li> </ul> <p> </p> <p>Bron artikel: <a href="https://www.blankenberge.be/hinder-havenfeesten">https://www.blankenberge.be/hinder-havenfeesten</a></p> Wo 25.05.2022 - 15:31 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4462 Resultaat verkeerscontrole https://www.politie.be/5445/nieuws/resultaat-verkeerscontrole-7 <p>Volgende processen-verbaal werden opgesteld:</p> <ul> <li>4 ikv drugbezit</li> <li>6 voor rijden onder invloed van alcohol of drugs</li> <li>1 voor het niet bij hebben van een rijbewijs</li> <li>3 van waarschuwing.</li> </ul> <p>Daarnaast werd 1 persoon bestuurlijk gearresteerd en werd 1 geseind persoon aangetroffen.</p> Di 24.05.2022 - 8:28 Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke 4459