Afsluiten Zeedijk - voetgangerszone juli & augustus

Hierna bespreken we de voetgangerszones tijdens de maanden juli en augustus 2020

ZEEDIJK
Tijdens de maanden juli en augustus wordt de Zeedijk in Blankenberge dagelijks afgesloten om 10.00 uur tot de volgende dag om 05.00 uur. Dus er is toegang tot de Zeedijk van 05.00 tot 10.00 uur voor bijvoorbeeld leveringen of het laden en lossen van bagage.

Op bepaalde dagen wordt de Zeedijk niet afgesloten om 10.00 uur maar wel om 12.00 uur en dit is op:
• Woensdag 01 juli
• Woensdag 15 juli
• Donderdag 16 juli
• Vrijdag 31 juli
• Zaterdag 01 augustus
• Zaterdag 15 augustus
• Zondag 16 augustus
• Maandag 31 augustus

OPGELET! Tijdens de sluiting van de Zeedijk mag er ook niet op de Zeedijk geparkeerd worden, enkel laden en lossen.

Tijdens de sluitingsuren van de Zeedijk mogen fietsers en voortbewegingstoestellen op de rijbaan rijden in beide richtingen. Zij mogen ook op de wandelweg rijden, echter wanneer het te druk is, dan moeten de fietsers afstappen. Een fietser heeft ABSOLUUT GEEN voorrang op de voetgangers op de wandelweg! De wandelweg is een voetgangerszone!
Kustrijwielen (billekarren/go-carts/…) mogen NIET op de Zeedijk rijden, NIET op de rijbaan NOCH op de wandelweg.

VOETGANGERSZONE

Van 01 juli tot en met 31 augustus 2020 tussen 10.00 en 05.00 uur (volgende ochtend) wordt een voetgangerszone ingesteld in volgende straten :
Kerkstraat (centrum) / Steenstraat / P. Devauxstraat / Molenstraat / Langestraat / Bakkersstraat / Casinoplein / Vissersstraat / Breydelstraat / Zeedijk.
De Nieuwstraat behoort dit jaar niet tot de voetgangerszone. De Nieuwstraat blijft afgesloten aan het kruispunt met de Bakkerstraat.

Het laden en lossen in deze zone is dus enkel mogelijk tussen 05.00 en 10.00 uur.

De voetgangerszone wordt aangegeven door de verkeersborden F103 en F105 en in principe hebben alleen voetgangers toegang tot de zone.
Hebben eveneens toegang tot de voetgangerszone :
1.de voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze zone en de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis;
2.de prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
3.de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer;
4.de bestuurders van voertuigen waarvan de garage binnenin die zones is gelegen en slechts toegankelijk is via die zones;
5.in geval van absolute noodzaak, de voertuigen van handelsondernemingen die in die zones gevestigd zijn en slechts via die zones toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze onderneming uitmaken;
6.in geval van absolute noodzaak, de voertuigen die dienen voor een werk in die zones;
7.toeristische treintjes, bespannen voertuigen, rijwieltaxi’s
8.de voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging.

In de gevallen van 4. tot en met 8. moeten de begunstigden aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart aanbrengen. De kaart wordt gratis afgeleverd door de verkeersdienst van onze politiezone. Het gebruik van fotocopies is NIET toegelaten.

Tot de voetgangerszone hebben toegang :
•de taxi’s, die binnen die zones een welbepaalde bestemming hebben om personen te laten in- en uitstappen
•de fietsers en voortbewegingstoestellen zijn toegelaten. Kustrijwielen (billenkarren/Go carts/ …) zijn NIET toegelaten in de voetgangerszones.

Het is eveneens verboden om te parkeren in de voetgangerszone. Een doorgangskaart geeft u NIET het recht om te parkeren in de voetgangerszone.

MARKTDAGEN
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er marktdagen op maandag en vrijdag. Hiertoe moeten de Grote Markt en de Haelenstraat parkeervrij gemaakt worden. Door de lokale politie wordt op maandag en vrijdag vanaf 03.00 uur gestart met takelen van voertuigen die nog op de Grote Markt.