Controle kusttram

Dinsdag 12 oktober 2021 hielden we tussen 14.00 en 22.00 uur een controle op de Kusttram. Er werden in totaal 35 trams gecontroleerd

7 bestuurlijke arrestaties inzake illegaal verblijf.

De vreemdelingen werden overgebracht naar het cellencomplex van de scheepvaartpolitie in Zeebrugge voor verdere afhandeling.

controle tram

Er werden 4 processen-verbaal opgesteld inzake bezit verdovende middelen :
- 3 processen-verbaal voor bezit van kleine hoeveelheid cannabis
- 1 proces-verbaal voor bezit van kleine hoeveelheid speed

1 navolgend proces-verbaal inzake niet naleven opgelegde maatregelen door jeugdrechter.

Door de veiligheidsagenten van de vervoersmaatschappij De Lijn werden 1.355 reizigers gecontroleerd. 105 vaststellingen inzake zwartrijden.

De actie verliep samen met het CIK Brugge, Scheepvaartpolitie Zeebrugge, Dienst Hondensteun en de vervoersmaatschappij De Lijn.