Fietsers in een voetgangerszone

In Blankenberge zijn in de voetgangerszones (winkelcentrum en wandelweg Zeedijk) fietsen toegelaten.
Dit brengt wel enkele verplichtingen voor de fietser met zich mee.

Art 22sexies.2. van de wegcode stelt :
In die zones mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen.

De bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets rijden; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.

In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.

Nog even samenvatten:
1. stapvoets rijden
2. voetgangers niet hinderen (dus geen fietsbellen gebruiken)
3. als het te druk is moeten zij afstappen.

De voetgangers mogen echter ook niet op de rijbaan Zeedijk lopen!