Inspecteur van politie (Fast track West-Vlaanderen)

De selectieprocedure vindt plaats van maandag 14/02/2020 tot en met vrijdag 28/02/2020. Tijdens deze Fast Track worden alle selectieproeven in twee weken tijd doorlopen. Uiterste inschrijvingsdatum 31/01/2020

 

De West-Vlaamse Politieschool is op zoek naar kandidaten die zich voor deze volledige periode kunnen vrijmaken en die zich kunnen organiseren om de basisopleiding te starten in West-Vlaamse politieschool te Zedelgem op 01/04/2020.

Aan het einde van de opleiding zal je in de mobiliteitsregeling kunnen meedingen voor een betrekking van je keuze, hetzij in een korps van Lokale Politie, hetzij in de Federale Politie.

Meer info: https://www.jobpol.be/nl/jobs-in-uniform/inspecteur-van-politie-fast-track-west-vlaanderen