Kruispunt Kerkstraat - Zuidlaan

Gezien de bouwwerken op het kruispunt van de Kerkstraat met de Zuidlaan voor onbepaalde tijd stil werden gelegd, werd de tijdelijke signalisatie weggenomen en werd het kruispunt in zijn oorspronkelijke toestand gebracht.