Let op wie er binnenkomt.

In appartementsgebouwen zijn er veelal meerdere ingangen. Bewoners, bezoekers en leveranciers komen en gaan de hele tijd, zonder dat ze elkaar kennen. Welke goede gewoontes neem je best aan om inbraken te vermijden?

Wie betreedt gewoonlijk je appartementsgebouw en langs welke ingang? De meest voorkomende bezoekers zijn familie, vrienden, andere bewoners, hun naasten en kennissen, leveranciers etc. De mogelijke toegangen zijn de hoofdingang, de dienstingangen, de nooduitgangen, de kelderdeuren, de deuren naar parking en garages en alle mogelijke verbindingsdeuren tussen de verschillende delen van het gebouw.

Je hebt het al begrepen: de massa bezoekers en de veelheid aan toegangsmogelijkheden maakt een efficiënte toegangscontrole onontbeerlijk om inbraak en diefstal te voorkomen.

Daarvoor is een geheel van preventieve maatregelen nodig. Die kunnen op twee niveaus worden ingedeeld: maatregelen die met organisatie te maken hebben, zoals de juiste individuele reacties en gewoontes van de bewoners en belanghebbenden. Daarnaast zijn er de technische maatregelen, vooral elektronische en infrastructurele. We bekijken hier de maatregelen die je zelf kan nemen.

Waakzaamheid voor de toegangen: de juiste reflexen ...

Als je het gebouw betreedt of verlaat
• Sluit systematisch alle toegangsdeuren waar je doorkomt. Doe hetzelfde met alle andere toegangen die open staan zoals vensters en dergelijke, indien deze niet onder toezicht staan.

• Sluit deur en vensters van het appartement, ook al ben je maar even weg.

• Als je een onbekende tegenkomt die het gebouw wil binnenkomen, laat hem dan niet gewoon mee binnengaan. Stel je dan voor als bewoner en vraag hem zich bij de conciërge te melden om naar een bepaald appartement te kunnen gaan. Zeg tegen vrienden en familie die je bezoeken om hetzelfde te doen.

• Volg de geldende richtlijnen in verband met het 's nachts op slot doen van de deuren.

• Verwittig de conciërge van elke onbeveiligde toegang of defecte verlichting, van de aanwezigheid in het gebouw van een persoon met verdachte gedragingen of van gereedschap zoals een ladder, enz. dat een inbraak zou kunnen vergemakkelijken.

Als je in je appartement bent
• Sluit de voordeur af. Vergeet ook de toegang via het balkon niet.

• Ga via de videofoon of parlofoon na wie beneden aanbelt alvorens de toegangsdeur te openen. Indien je de bezoeker niet kunt identificeren of niet duidelijk is waarom hij aanbelt, doe de deur van je appartement dan dubbel op slot en ga naar de inkomsthal om het na te gaan.

• Als iemand ongemerkt het gebouw is binnengekomen en aan de voordeur van het appartement aanbelt zonder dat je weet wie het is, kijk dan vooraleer de deur helemaal te openen, langs de veiligheidsketting of door de spion.

Als je eigenaar bent en een appartement verhuurt
• Gebruik sloten met sleutels die niet kunnen worden gekopieerd.

• Vraag dan alle exemplaren van de niet te kopiëren sleutels terug van de huurders aan het einde van het contract en verwittig de andere bewoners dat er nieuwe huurders zijn.

 

bron: https://www.secunews.be/index.php/nl/thema-s/bijstand-en-preventie/1476-appartementsgebouwen-let-op-wie-er-binnenkomt