Nieuw nummer van Card Stop: 078 170 170

Vandaag treedt het nieuwe nummer 078 170 170 in werking. Het is een regulier nummer, zonder bijkomende kost.

bankkaart
  • Het oude nummer 070 344 344 zal de komende jaren nog in gebruik blijven om een vlotte transitie naar het nieuwe nummer te garanderen. 
  • Het nieuwe nummer zal eveneens 24/7 bereikbaar zijn, in het Nederlands, Frans en Engels, en laat toe om verschillende betaalinstrumenten uitgegeven door Belgische betaal-, krediet- en financiële instellingen te blokkeren.
  • Het nieuwe nummer van Card Stop zal verspreid worden als een ‘boodschap van algemeen nut’, met de expliciete steun van de FOD Economie.
  • Zowel vice-premier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, als vice-premier en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter, steunen de campagne en onderstrepen het belang van de diensten van Card Stop.

 

Card Stop verandert van nummer. Het nieuwe nummer 078 170 170 treedt vandaag in werking.

Het oude nummer 070 344 344 zal evenwel de komende jaren nog in gebruik blijven om een vlotte transitie naar het nieuwe nummer te garanderen. 

 

Geen bijkomende kost

De diensten van Card Stop laten de consument toe om in geval van diefstal, verlies of fraude zijn of haar betaalkaarten telefonisch te laten blokkeren. Het bestaande nummer 070 344 344 is betalend en kost 30 cent per minuut. Het nieuw nummer 078 170 170 is een regulier nummer, zonder bijkomende kost.

De keuze om het alom bekende nummer van Card Stop te veranderen is ingegeven door de wijzigingen in de nieuwe telecomwetgeving. Ook van de extra kosten die voor het bellen naar Card Stop werden aangerekend, wilde de banksector graag af en dit was niet mogelijk met het 070-nummer. Met een 078-nummer kan dit wel.

Een volledig nieuw nummer is een grote stap en dus is er een overgangsperiode voorzien. Het oude nummer 070 344 344 zal de komende jaren nog in gebruik blijven om de transitie naar het nieuwe nummer vlot te laten verlopen.

Het nieuwe nummer zal eveneens 24/7 bereikbaar zijn, in het Nederlands, Frans en Engels, en laat toe om verschillende betaalinstrumenten (debet- en kredietkaarten, lunchpasses, tankkaarten, etc.) uitgegeven door Belgische betaal-, krediet- en financiële instellingen te blokkeren. Ook aan de bereikbaarheid van het nummer verandert er niets: het nummer blijft gemakkelijk te bereiken vanuit het buitenland (+32 78 170 170).

 

Meer informatie:

https://cardstop.be/nl/home.html

foto: getty images