Verkeershinder

Op dinsdag 05 november 2019 starten de afbraakwerken van het vroegere café La Couronne en andere gebouwen (gevolgd door de bouw van een nieuw gebouw) op het kruispunt van de Kerkstraat met de Zuidlaan.

KERSTRAAT RICHTING STATION

  • Het trottoir, het fietspad en de gearceerde strook worden werfzone.
  • De rijstrook rechtdoor richting station wordt trottoir en fietspad (zullen van de rijbaan gescheiden worden door betonblokken).
  • De rijstrook om links af te slaan zal dienen voor het verkeer dat linksaf moet maar ook het verkeer dat rechtdoor richting station moet, zal deze rijstrook moeten gebruiken.
  • Het verkeer rechtdoor zal voorbij het kruispunt links van de vluchtheuvel moeten blijven en pas een 100-tal meter verder terug op het normale rijvak worden afgeleid.

KERKSTRAAT RICHTING BRUGGE

  • Het verkeer richting Brugge zal, om rechtdoor of rechtsaf naar de Zuidlaan, moeten gebruik maken van de busstrook. De andere rijstrook is bestemd voor het tegenliggend verkeer.

Deze werken zullen zeker duren tot het zomerbouwverlof.