Werken Weststraat: volgende fase

Vanaf maandag 23 september 2019 wordt de Weststraat, gelegen tussen De Smet de Naeyerlaan en Van Maerlantstraat volledig afgesloten.

In de Kerkstraat en de Steenstraat wordt de verkeerssituatie opnieuw naar zijn normale situatie gebracht.

  • Dus de Steenstraat: rijrichting van het Koning Leopold III-plein naar de Kerkstraat.
  • Kerkstraat: rijrichting van Steenstraat richting Molenstraat

P. Devauxstraat is enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Hier wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd. P. Devauxstraat is bereikbaar via Steenstraat – Kerkstraat - P. Devauxstraat. Wegrijden dient te gebeuren via de P. Devauxstraat – Kerkstraat – Molenstraat - …

Vramboutstraat : is enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Hier wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd !!! Vramboutstraat is bereikbaar via Steenstraat – Kerkstraat - Koning Leopold III plein – Vramboutstraat. Wegrijden dient te gebeuren via Koning Leopold III plein - Kerkstraat – Molenstraat - …