Jaarverslag

Beste geïnteresseerde lezer, hier kunt u de jaarverslagen van onze zone raadplegen.

Naast heel wat basisinformatie over onze politiezone worden steeds een aantal nieuwe evoluties en initiatieven toegelicht. 

Het jaarverslag 2020 werd in juni 2021 gepubliceerd.