Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is een vierjaarlijks plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden.

De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 werd opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de hogere overheid.

In het ZVP 2020-2025 werden volgende prioriteiten weerhouden:

 • Veiligheid en leefbaarheid – externe prioriteiten
  • Bestuurlijke handhaving
  • Cybercriminaliteit en nieuwe technologieën.
  • Drugs
  • Milieu
  • Verkeer
 • Optimale bedrijfsvoering – interne prioriteiten
  • De politiezone Blankenberge/Zuienkerke wil in nauwe samenwerking met haar medewerkers, op basis van onze waarden, tot een gedragen gedragscode komen.  De politiezone wil verder investeren in het welzijn van haar medewerkers dit zowel op fysiek als psychisch vlak.

Vorige plannen