Wat is 'vemoe'?

De werkgroep verkeers- en mobiliteitseducatie (vemoe) zet zich al enkele jaren in om de leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs op een veilige manier te leren participeren aan het verkeer.

Onder het motto 'Zwemmen leer je in het zwembad, fietsen op de weg' trekken de vemoe-leden naar de basisscholen om de kinderen, zowel in de klas als op de weg, belangrijke verkeers- en fietsvaardigheden bij te brengen. In de middelbare scholen gaat de werkgroep in dialoog met de toekomstige generatie autobestuurders.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 050 619 600.