Geen feestvuurwerk tijdens eindejaarsperiode

De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en misschien denk je eraan om de overgang van oud naar nieuw extra in de verf te zetten met een spetterend vuurwerk? Vlaanderen verbiedt het afsteken van vuurwerk en de gemeenten Oostkamp, Beernem en Zedelgem volgen dit verbod. #IkKnalZonderVuurwerk

Verbod

Vlaanderen verbiedt het afsteken van vuurwerk. Gemeentebesturen kunnen van dit algemene verbod afwijken en vuurwerk toelaten, op bepaalde momenten en plaatsen.

De politiezone Het Houtsche heeft beslist om geen afwijkingen op het verbod toe te staan. Dat betekent dat eventuele aanvragen tot het afsteken van eindejaarsvuurwerk geweigerd worden en er een vuurwerkverbod geldt.

Dit verbod geldt trouwens ook voor voetzoekers en het oplaten van wensballonnen.

Er zijn hier verschillende goede redenen voor:

  • Levensgevaarlijk

Vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt gebruikt, kan van een supergezellige avond snel een heuse nachtmerrie maken. Brandwonden, blindheid … Ieder jaar weer worden veel te veel mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen. Ook bllijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk zelf niet hebben aangestoken. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

  • Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan aanrichten. 

  • Welzijn van dieren

Veel dieren zijn bang voor vuurwerk. Dieren hebben in vergelijking met de mens een fijner en gevoeliger gehoor. Vandaar dat veel van onze huisdieren, maar ook deze die in het wild leven, gestresseerd en verward raken van de lichtflitsen en het geluid. Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond.

  • Openbare rust

Bewaar de openbare rust in je buurt. Denk aan de plaatselijke boeren, en/of buren met huisdieren.

  • Hulpdiensten onbeschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

  • Ongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na het afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnsstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

Wat zegt de wet?

In België is de productie, de verkoop en het bezit van vuurwerk gebaseerd op een Europese richtlijn en geregeld door een aantal koninklijke en ministeriële besluiten. Die wetgeving bepaalt o.a. welke Europese markering (CE) op de producten moet vermeld staan en legt bijkomende verplichtingen op aan fabrikanten, importeurs en distributeurs. 

Wat het ‘gebruik van vuurwerk’ betreft, is het in Vlaanderen verboden volgens het decreet van 26 april 2019. Ook het gecoördineerd algemeen politiereglement (GAS-reglement) van de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem bepaalt dat het verboden is om het even welk vuurwerk te ontsteken. Wie het politiereglement overtreedt, riskeert een fikse gasboete.

Meer info: www.ikknalzondervuurwerk.be