Geen vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode

Door de huidige coronamaatregelen is het nog niet duidelijk of en hoe we deze eindejaarsperiode zullen kunnen vieren. Evenwel is er ook dit jaar geen vuurwerk toegestaan in gans de politiezone (Beernem, Oostkamp en Zedelgem). Het oplaten van feestballonnen is eveneens niet toegelaten.

De West-Vlaamse provinciegouverneur vaardigde ook een verbod uit op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische middelen. Dit verbod geldt tussen 19 november 2020 om 00:00 uur en 17 januari 2021 om 24:00 uur.

Vlaanderen verbiedt sinds 26 april 2019:

  • het afsteken van vuurwerk,
  • het laten ontploffen van voetzoekers,
  • het afvuren van carbuurkanonnen,
  • het oplaten van wensballonnen.

Gemeentebesturen kunnen van dit algemene verbod afwijken en vuurwerk toelaten, op bepaalde momenten en plaatsen.

De politiezone Het Houtsche heeft beslist om geen afwijkingen op het verbod toe te staan. Dat betekent dat eventuele aanvragen tot het afsteken van eindejaarsvuurwerk geweigerd worden en er een vuurwerkverbod geldt.

Dit verbod geldt trouwens ook voor voetzoekers en het oplaten van wensballonnen.

Er zijn hier verschillende goede redenen voor:

  • Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zelf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Brandwonden, blindheid … Ieder jaar weer worden veel te veel mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk zelf niet hebben aangestoken. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

  • Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan aanrichten. 

  • Welzijn van dieren

Veel dieren zijn bang voor vuurwerk. Dieren hebben in vergelijking met de mens een fijner en gevoeliger gehoor. Vandaar dat veel van onze huisdieren, maar ook deze die in het wild leven, gestresseerd en verward raken van de lichtflitsen en het geluid. Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond.

  • Openbare rust

Bewaar de openbare rust in je buurt. Denk aan de plaatselijke boeren, en/of buren met huisdieren.

  • Hulpdiensten onbeschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

  • Ongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na het afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

 

Wat zegt de wet?

In België is de productie, de verkoop en het bezit van vuurwerk gebaseerd op een Europese richtlijn en geregeld door een aantal koninklijke en ministeriële besluiten. Die wetgeving bepaalt o.a. welke Europese markering (CE) op de producten moet vermeld staan en legt bijkomende verplichtingen op aan fabrikanten, importeurs en distributeurs. 

Wat het ‘gebruik van vuurwerk’ betreft, is het in Vlaanderen verboden volgens het decreet van 26 april 2019. Ook het gecoördineerd algemeen politiereglement (GAS-reglement) van de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem bepaalt dat het verboden is om het even welk vuurwerk te ontsteken. Wie het politiereglement overtreedt, riskeert een fikse gasboete.

De West-Vlaamse provinciegouverneur legt dit jaar omwille van de corona-situatie tevens een verbod op. Hierbij wordt het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht en het gebruik van pyrotechnische middelen allerhande op zowel privaat als publiek domein verboden vanaf 19 november 2020 om 00:00 uur tot en met 17 januari 2021 om 24:00 uur.

 

Meer info: www.ikknalzondervuurwerk.be