Kennismakingsavond

In de mobiliteitscyclus 2021-05 staan volgende operationele functies open in onze politiezone:

Kennismakingsavond december 2021

TEAM INTERVENTIE:

  • 4 inspecteurs
  • 1 hoofdinspecteur - wachtofficier

 

TEAM VERKEER

  • 1 hoofdinspecteur

 

Wil je met onze politiezone komen kennismaken? Dat kan op dinsdag 14 december 2021 van 17u tot 19u.

Interesse? Schrijf je in via mail naar katrien.savaete@police.belgium.eu