Kreeg jij de veiligheidsmonitor in de bus? Dan is je medewerking van groot belang!

Zo’n 1400 mensen per gemeente zijn via steekproef geselecteerd om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor. Maar wat is die veiligheidsmonitor nu eigenlijk? 

Veiligheidsmonitor 2024
  • Deze driejaarlijkse bevraging peilt naar jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en politiewerking.

  • De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de verdere uitwerking van het veiligheidsbeleid in onze politiezone.

  • Je kan de enquête online of op papier invullen. Online kan dat heel gemakkelijk via de toegangscode (toegangstoken) die je terugvindt op de brief. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

 

Hoe verloopt de veiligheidsmonitor? 

  • In de week van 20 mei wordt de uitnodigingsbrief verstuurd. In die brief staat jouw toegangstoken om de enquête online in te vullen. In eerste instantie wordt de papieren vragenlijst niet opgestuurd. 

  • Na een drietal weken wordt een rappel verstuurd voor diegene die de veiligheidsmonitor niet hebben in gevuld. Bij die rappel zit ook de vragenlijst op papier. 

  • Je kan de veiligheidsmonitor invullen tot eind juli 2024. 

  • Begin 2025 worden de resultaten van de veiligheidsmonitor gepubliceerd.  

 Ben je geselecteerd voor de veiligheidsmonitor? Bedankt om deze in te vullen!

Heb je nog vragen over de veiligheidsmonitor? Check in de FAQ hieronder of je vraag beantwoord wordt. Of contacteer ons via ons contactformulier of bel naar 050/820.800 voor meer info. 

 

FAQ 

Van wie gaat deze bevraging uit? 
De veiligheidsmonitor gaat uit van de Federale Politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken (Veiligheid en Preventie, SLIV) en de lokale besturen (politiezones en gemeenten) 

Wie kan de veiligheidsmonitor invullen? 
Zo’n 430000 personen uit België worden steekproefsgewijs geselecteerd om deel te nemen aan de enquête. Voor onze politiezone betreft dit zo’n 1400 personen per gemeente. 

Hoe kan je de veiligheidsmonitor invullen? 
Via de post ontvang je een uitnodigingsbrief. In deze brief staat een toegangscode (toegangstoken) om de vragenlijst online in te vullen. Je krijgt de vragenlijst in eerste instantie niet op papier. Enkel bij de rappel, na een drietal weken, zal ook een papieren vragenlijst toegevoegd zijn. Je kan de veiligheidsmonitor invullen tot eind juli 2024. 

Waarom zou ik de veiligheidsmonitor moeten invullen? 
Je deelname is héél belangrijk! De overheden willen bij de uitwerking van het veiligheidsbeleid rekening houden met de mening van de verschillende bevolkingsgroepen. Dus zowel ouderen, jongeren, vrouwen, mensen met een positieve of een negatieve ervaring,... We wensen een zicht te hebben op het (on)veiligheidsgevoel bij de Belgische bevolking. Jouw mening interesseert ons, er is geen bijzondere kennis vereist om de veiligheidsmonitor in te vullen! 

Wat gebeurt er met mijn antwoorden? 
Wij garanderen dat je antwoorden strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. De antwoorden van iedereen die deelneemt zullen worden verzameld in één enkel bestand. Op basis hiervan worden percentages berekend en worden tabellen opgesteld. Het is dus onmogelijk om te weten wie wat heeft geantwoord. Het doel van de studie is om een zicht te krijgen op wat er bij de bevolking in het algemeen leeft, teneinde nuttige informatie te bekomen om het beleid inzake veiligheid en politie te verbeteren. Het is dus niet de bedoeling om individuele gevallen te onderzoeken. 

Ik heb reeds een uitnodigingsbrief ontvangen en nu ontvang ik er opnieuw één met de papieren vragenlijst. Ik heb de veiligheidsmonitor al online ingevuld, moet ik deze nu nog eens op papier invullen? 
Neen. Als je de veiligheidsmonitor online hebt ingevuld, hoef je deze niet meer op papier in te vullen. Online kan de bevraging maar één keer worden ingevuld met de toegangscode. Heb je de bevraging online ingevuld en stuur je later ook nog de papieren vragenlijst ingevuld terug dan zal slechts 1 antwoordenlijst weerhouden worden zodat er geen dubbele antwoorden van personen worden geregistreerd.  

Labels