Meer fietsen in orde dan vorig jaar tijdens de fietscontroles

De preventieve/sensibiliserende fase ‘veilig fietsen’ loopt van 01 oktober tot en met 15 november:

  • Dit start met de wijkagenten en vrijwilligers van de politiezone die fietscontroles uitvoeren op school aan de hand van een fietscontrolekaart. Alle 24 scholen in de politiezone zijn ondertussen bezocht en 1635 fietsen zijn gecontroleerd. 33% van de fietsen bleek niet volledig in orde te zijn. Dit is een verbetering tov vorig jaar, waar 40% van de fietsen niet in orde was.
  • Daarnaast kunnen politiemedewerkers op het terrein een mondelinge opmerking geven bij kleine inbreuken.
  • Er wordt ook een verplaatsbare tekstkar ingezet met een boodschap in verband met fietsveiligheid.

 

De repressieve fase, ‘verplicht verlicht’ volgt: van 16 november tot en met eind februari 2021:

  • In deze fase voert de politie effectief controles uit op de openbare weg. Hierbij wordt vooral ingezet op zichtbaarheid van de fietser (controle fietsverlichting)
  • Alle medewerkers op het terrein treden verbaliserend op bij inbreuken die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
  • Ook hier wordt gewerkt met de verplaatsbare tekstkar.