Ons kantoormeubilair gaat naar Ghana

Het meubilair dat we niet meer gebruiken schenken we via Medihelp West-Flanders/West-Africa aan het politiekantoor van Dawa (Ghana). 

Het Houtsche Persmoment

Deze namiddag was er om 13u30 een persmoment hieromtrent met de organisator Jean Marie de Meester. Tijdens de persmeeting vond er een videocall plaats met het hoofd van de politie te Dawa.

Het persbericht van Medihelp West-Flanders/West-Africa:

Na anderhalf jaar wachten stuurt Medihelp West-Flanders/West-Africa vzw haar derde container naar West-Afrika. In totaal hebben we de laatste 3 jaren al meer dan 45 ziekenhuisbedden en matrassen, meer dan 30 rolstoelen, 35 rollators, dozen met kinderkledij, speelgoed,  ... geschonken aan ziekenhuizen en weeshuizen in Ghana.  

Bijzonder is dat naast goederen voor ziekenhuizen en weeshuizen voor het eerst ook goederen, gedoneerd door de politie Het Houtsche, mee op de container gaan. 

Een aantal oude bureaus, dossierkasten, bureaustoelen, en ander kantoormateriaal wordt gedoneerd aan het politiekantoor van Dawa (Ghana), een gemeente gelegen aan de N1 autosnelweg in Ghana.  Daarmee delen de gemeenten van Het Houtsche het gegeven met Dawa dat ze aan de drukste autosnelweg van hun land liggen.

Waarom verstuurt Medihelp WF/WA nu ook goederen voor de politie naar Afrika? Een goede gezondheidszorg is zeer belangrijk voor een maatschappij maar dit geldt ook voor de politie.  Een goed werkende politie genereert veiligheid. Gezondheid en veiligheid zijn uiteindelijk twee onderwerpen waarover we ons het meest bekommeren.

Medihelp WF/WA probeert met beperkte middelen maar met een enorme inzet van haar leden voor mensen in Afrika een verschil te maken. We werken kleinschalig en gericht zodat we zeker zijn dat onze hulp daadwerkelijk de lokale bevolking te goede komt.

Naast de steun en hulp van onze leden krijgen we ook veel ondersteuning van het gemeentebestuur van Oostkamp en in het bijzonder van burgemeester Jan De Keyzer die voor ons een gemakkelijk aanspreekpunt is en steeds bereid is mee te denken met ons.  We willen ook de politie en het bijzonder de korpschef en hoofdcommissaris van de politiezone Het Houtsche mevrouw Veerle Dhont danken voor haar inzet en tijd.

Wij hopen dat we een blijvende samenwerking tussen het politiekorps Het Houtsche en het politiekorps in Dawa (Ghana) tot stand hebben gebracht.

Corona bracht onze vereniging bijna anderhalf jaar lang tot een stilstand. De grenzen waren gesloten en verschepen van goederen was en is extreem duur geworden maar de noden in Afrika zijn nog groter dan voorheen zodat we beslist hebben zo vlug mogelijk terug op te starten met het versturen van bijvoorbeeld ziekenhuisbedden, omdat er een enorme nood is aan bruikbare ziekenhuisbedden.

In de nabije toekomst gaan we ter plaatse ziekenhuisbedden maken. We hebben hiervoor één van onze lokale medewerkers in Ghana een lassersopleiding laten volgen en hij studeerde in juli van dit jaar af.

Voor volgend jaar zullen we ons verbroederingsproject opstarten. Hierbij proberen we West-Vlaamse gemeenten en stadsbesturen te overtuigen om te verbroederen met een gemeente in West-Afrika en te luisteren wat de plaatselijke noden zijn en hoe men tezamen een oplossing kan vinden om aan die noden tegemoet te komen. Meer informatie geven wij tijdens het persmoment.

Uiteindelijk hebben wij er hier ook belang bij dat het daar in Afrika beter wordt.  De transmigrantenproblematiek is geen onbekend gegeven in West-Vlaanderen. Migranten die voornamelijk Afrika ontvluchten om hier of in het Verenigd Koninkrijk een beter leven op te bouwen. We zullen pas aan de migratie een halt kunnen toeroepen als we de situatie in Afrika helpen verbeteren.

Koken kost geld en ook onze vereniging heeft het zeer moeilijk gehad door de coronacrisis.  Het versturen van een container kost al vlug een 5000 euro. Om de transportkosten te financieren doen we beroep op giften van onze leden maar deze volstaan meestal niet om alle kosten te dekken. Iedereen die ons wil steunen kan een gift doen op ons bankrekeningnummer BE25 0018 6068 1682 op naam van vzw Medihelp WF WA. Wie ons steunt met een bedrag van 100 euro of meer koopt een bed die we aan een Ghanees ziekenhuis doneren. We vermelden de naam van de schenker op het bed en sturen de schenker een foto van het bed met de sticker.