Politiezone Het Houtsche zet in op verkeersveiligheid!

blauw/blow

Afgelopen weekend ging de actie ‘blauw blow’ door.

Voortaan zullen we op regelmatige tijdstippen in de 3 gemeenten controles houden waarbij onze aandacht uitgaat naar drugs in het verkeer. Aan de hand van een checklist gaan we na of er uiterlijke tekenen zijn die wijzen op recent gebruik van drugs. Als de checklist met minimum drie tekenen aangeeft dat je mogelijks drugs hebt gebruikt, volgt een speekseltest. Daarnaast controleren we tijdens deze acties ook op alcohol en andere verkeersinbreuken.