Start van de fietscontroles

De fietscontroles in de scholen te Oostkamp - Zedelgem - Beernem zijn vandaag van start gegaan.

aanmelden fietscontrole

Waarom?
De donkere winterperiode is voor zwakke weggebruikers, schoolgaande fietsers in het bijzonder, een zeer onveilige periode. De soms beperkte zichtbaarheid van de fietser voor de andere weggebruikers en de slechte weersomstandigheden zijn factoren die mee aan de oorzaak liggen van ongevallen in die periode van het jaar.

Wat doen we eraan?
Vanaf 13 september t.e.m. 20 oktober 2021 gaan terug preventieve fietscontroles door in de scholen op het grondgebied van de Politiezone Het Houtsche. Een wijkinspecteur, samen met een vrijwilliger, voert de controles uit. Ze gaan telkens na of de fiets enige mankementen vertoont. Ze vullen daartoe een fietscontrolekaart in die ze meegeven met de leerling om zo de fiets te laten herstellen. Ze controleren elke fiets a.d.h.v. een checklist.