Uitbreiding captatieverbod

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt een tijdelijk verbod om water te onttrekken.

Sinds 1 april 2022 was er in West-Vlaanderen reeds een permanent onttrekkingsverbod van kracht voor het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Sinds 17 mei kwamen daar ook nog de Rivierbeek en de Kerkebeek bij.

Een interactieve kaart van de stroomgebieden met captatieverbod kan hier geraadpleegd worden.

Op het onttrekkingsverbod zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie.
  • Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels.
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.

 

Het politiebesluit van 16 mei 2022 van de gouverneur kan je hier nalezen. Het politiebesluit van 25 maart 2022 is hier te lezen.