Verplicht verlicht

Politiezone Het Houtsche ondersteunt de actie 'verplicht verlicht'. Vanaf midden september tot eind oktober worden de fietsen gecontroleerd op goed werkende verlichting. We doen ook nazicht in 24 scholen op ons grondgebied.