Politiereglement Politiezone Het Houtsche

Het algemeen politiereglement (APR) regelt aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak, en bundelt de gemeentelijke politieverordeningen in één document. Je vindt er bijvoorbeeld bepalingen in terug betreffende geluidsoverlast, het maken van vuur, het privégebruik van de openbare weg, ...

Al deze reglementen zijn gebundeld tot een gecoördineerd algemeen politiereglement. Het reglement van Zedelgem en Beernem is identiek, dit van Oostkamp wijkt af voor 1 bepaling.  
Overtredingen op het politiereglement kunnen aanleiding geven tot gemeentelijke administratieve sancties.