Een job bij de politie

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe en gemotiveerde medewerkers! Denk je ook dat je bij ons een uitdaging kan vinden dan kan je voor inlichtingen betreffende aanwerving en selectie terecht op de Directie Personeel & Middelen (1ste Adviseur M. Gobert, Tel. 050/252.610).

HUIDIGE VACATURE BIJ POLITIEZONE HET HOUTSCHE:

JOBS IN UNIFORM:

In de mobiliteit 2021-02 staan voor het team Interventie in onze politiezone volgende functies open:

  • 2 inspecteurs
  • 1 hoofdinspecteur - wachtofficier

Meer info over de jobinhoud kan verkregen worden bij commissaris Maarten Vansteenkiste, 050/25.26.01. Solliciteren kan tot 21 mei via het gebruikelijke kanaal.

 

ADMINISTRATIEVE JOBS

Momenteel zijn er geen vacatures.

 

DE POLITIEOPLEIDING EN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL:

Personen die wensen te starten met een politieopleiding kunnen verdere info bekomen op www.jobpol.be. Op deze rekruteringssite vind je vacatures en allerlei informatie over de selectie (voorwaarden, proeftesten, inschrijvingsformulieren...). Specifiek voor West-Vlaanderen kan je verdere info bekomen bij de West-Vlaamse politieschool.

Een voorproefje van de job krijg je in de rekruteringsfilm van de geïntegreerde politie (Youtube).

Personen die geïnteresseerd zijn om aan de slag te gaan als calog-personeelslid (administratief personeel) kunnen meedoen aan de nationale examens. Meer info hierover vind je op www.jobpol.be (burgerpersoneel - selectieproeven calog) of op het gratis nummer jobinfo 0800 99 404.

Je kan ook steeds informatie opvragen bij onze beroepenvoorlichters, die je kan treffen in elke lokale politiepost of op een stand tijdens evenementen (Consulent K. Savaete, 050/252.611).