Laatste nieuws

Wij zijn verhuisd

Vanaf dinsdag 3 maart bevindt de politie van Oostende zich in de Lijndraaiersstraat 5. Alle diensten bevinden zich in het nieuwe gebouw, met uitzondering van de wijkkantoren en de trainingssite te Zandvoorde. De site op de Alfons Pieterslaan is gesloten en niet langer bemand.