Laatste nieuws

Wij verhuizen naar een nieuw gebouw

Politie Oostende verhuist binnenkort naar een nieuw gebouw in de Lijndraaiersstraat 5, 8400 Oostende. Met een nieuw gebouw zullen we performanter, efficiënter en functioneler kunnen werken. Het gebouw is voorzien van alle moderne technologie en staat dichter bij de burger. 

Alle diensten, buiten de wijkwerking en onze trainings- en hondensite op Zandvoorde, verhuizen naar dit gebouw in het voorjaar. Van zodra burgers zich dienen te begeven naar dit nieuwe gebouw, zal dit op al onze kanalen en in onze bestaande gebouwen, duidelijk gecommuniceerd worden.