Diensten

Op zoek naar een specifieke politiedienst? Van de Dienst Coördinatie tot de Dienst Verkeershandhaving, je vindt ze hier allemaal.

Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken van de Lokale Politie Oostende worden geregistreerd en opgenomen conform de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 13 februari 2001.