Interventieploegen

Lijndraaiersstraat 5
8400 Oostende

Opdracht

De grootste groep binnen de afdeling Interventie is verantwoordelijk voor de afhandeling van de dringende oproepen en voor de ambtshalve vaststellingen. De interventiediensten zijn opgedeeld in vier ploegen (samen goed voor 100 personeelsleden).

  • De inspecteurs verzorgen het algemeen en bijzonder politietoezicht en handhaven de openbare orde in de geest van de "community oriented policing".
  • De interventiepolitie is operationeel 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  • De interventies gebeuren in de vorm van solo- en duo-patrouilles. De interventiepolitie telt leden met een specialisme van motorrijder, fox (fietsbrigade) en van hondenmeester.
  • De leden van het middenkader zijn verantwoordelijk voor enerzijds de dispatching en anderzijds de rol van wachtofficier.

Een dispatcher staat in voor de werk- en taakverdeling van de interventieleden die hen tijdens hun dispatchingbeurt zijn toegewezen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de 101-centrales (centraal gestuurde dispatching uit Brugge). De eindverantwoordelijkheid van alle interventies berust bij de zone. De prioriteiten van interventieafhandeling werden vastgelegd in een interventieprotocol afgesloten met CIWES en goedgekeurd door de Zonale Veiligheidsraad. Zij organiseren en coördineren de eenheden op het terrein en geven hen ondersteuning.

De wachtofficier is verantwoordelijk voor de gerechtelijke afhandeling van de interventies. De wachtofficier is ook het eerste contactpunt met de magistraten van het Parket van de Procureur des Konings.

Afdelingshoofd
Katrien Jonckheere, Commissaris
Waldemar Leenders, Commissaris

24 uur per dag, 7 dagen per week