Nieuws

Wij verhuizen naar een nieuw gebouw

Politie Oostende verhuist binnenkort naar een nieuw gebouw in de Lijndraaiersstraat 5, 8400 Oostende. Met een nieuw gebouw zullen we performanter, efficiënter en functioneler kunnen werken. Het gebouw is voorzien van alle moderne technologie en staat dichter bij de burger. 

Alle diensten, buiten de wijkwerking en onze trainings- en hondensite op Zandvoorde, verhuizen naar dit gebouw in het voorjaar. Van zodra burgers zich dienen te begeven naar dit nieuwe gebouw, zal dit op al onze kanalen en in onze bestaande gebouwen, duidelijk gecommuniceerd worden.

Resultaten SHOP actie

Woensdag vond opnieuw een SHOP actie plaats, een periodieke controleactie van verschillende diensten: lokale politie, RSZ, RVA en FOD Economie.

Wij zoeken vrijwilligers!

Politie Oostende zoekt vrijwilligers voor de kantine of de postbedeling van maandag tot en met vrijdag.

Diefstal uit voertuigen: Politie en Stad Oostende voeren extra controles uit

De laatste maanden was er in Oostende een toename van het aantal diefstallen uit voertuigen. Daarom voeren Politie en Stad Oostende extra controles uit en zetten ze bijkomend in op preventie. Het aantal diefstallen neemt sinds eind december terug af.

De laatste maanden van 2019 was er in Oostende een toename van het aantal diefstallen uit voertuigen. In november werden er 51 en in december 62 diefstallen geregistreerd. Ook in oktober 2018 was er een dergelijke piek (55). “De lokale politie en het stadsbestuur zetten in op preventie, sensibilisering en extra controles om het probleem tegen te gaan” zeggen korpschef Philip Caestecker en burgemeester Bart Tommelein.

Preventie en sensibilisering
In het stadhuis, wijkkantoren en ontmoetingscentra worden flyers verspreid die oproepen om geen waardevolle voorwerpen (zichtbaar) achter te laten in je wagen. “De gemeenschapswachten voeren daarop meerdere controleacties uit” aldus schepen van Samenleven Maxim Donck. Als er waardevolle spullen zichtbaar zijn in auto’s, nemen ze contact op met de lokale politie die de eigenaar opzoekt en aanspreekt.

Extra controles
Zowel de gemeenschapswachten als de interventiediensten van de lokale politie houden een extra oogje in het zeil in de straten waar de meeste diefstallen zich voordoen. “Het aantal diefstallen neemt sinds eind december terug af. We blijven dit uiteraard nauwlettend opvolgen”, besluiten de korpschef en de burgemeester.

Hieronder vind je een overzicht van de wegenwerken met hinder voor de maanden januari en februari.

Wegenwerken

Elisabethlaan vanaf Stuiverstraat tot en met Windenstraat

 • Wanneer? 06/01 tot 08/02/20
 • Wat? van de Stuiverstraat tot en met de Windenstraat : parkeerstrook + rechterrijstrook ingenomen, één rijstrook beschikbaar richting A10
 • Impact? fietsers moeten plaatselijk omrijden via Bronstraat

Stuiverstraat ter hoogte van de rotonde Zilverlaan

 • Wanneer? 06 tot 23/01/20
 • Wat? herstel trottoir thv rotonde
 • Impact? geen doorgang vanuit richting sportpark naar Zilverlaan; wel doorgang van rotonde richting sportpark; fietsers normale doorgang in beide richtingen

Albert I-promenade + Van Iseghemlaan vanaf Boekareststraat tot Langestraat (niet inbegrepen)

 • Wanneer? 06/01 tot 28/02/20
 • Wat? Nutsleidingen
 • Impact 1° fase : doorsteek over Van Iseghemlaan thv Boekareststraat (kant kursaal)
  • Geen doorgaand verkeer mogelijk
  • Van Iseghemlaan : enkel plaatselijk verkeer vanaf Louisastraat tot Boekareststraat
  • Albert I-promenade : enkel plaatselijk verkeer vanaf Hofstraat tot werkzone
  • Boekareststraat bereikbaar via Hofstraat
 • Impact 2° fase : aanleg nutsleidingen kant gebouwen
  • Eenrichtingsverkeer van Langestraat naar Van Iseghemlaan
  • Van Iseghemlaan : enkel plaatselijk verkeer vanaf Louisastraat tot Boekareststraat
  • Hofstraat niet bereikbaar vanaf Albert I-promenade

Fietsers wordt aangeraden over het voetgangersgedeelte van de Albert I-promenade te rijden - opgelet : voetgangerszone : voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen, stapvoets rijden

Tijdens de volledige periode wordt het eenrichtingsverkeer in de Londenstraat tussen Hofstraat en Langestraat opgeheven en wordt tweerichtingsverkeer toegelaten in het kader van bereikbaarheid hotels

In een volgende fase wordt er nog verder gewerkt richting Cirkelstraat. Meer informatie hieromtrent wordt later gecommuniceerd.