Nieuws

Wij zijn verhuisd

Vanaf dinsdag 3 maart bevindt de politie van Oostende zich in de Lijndraaiersstraat 5. Alle diensten bevinden zich in het nieuwe gebouw, met uitzondering van de wijkkantoren en de trainingssite te Zandvoorde. De site op de Alfons Pieterslaan is gesloten en niet langer bemand.

Sluiting wijkkantoren tot nader order

Gezien de aangepaste maatregelen n.a.v. de corona crisis, worden onze wijkkantoren gesloten.

Voor dringende aangiftes kan je terecht op het politiecommissariaat in de Lijndraaiersstraat 5. We nemen deze maatregel om onze mensen en de burger zo goed als mogelijk te beschermen. Bel eerst naar onze diensten om te vragen indien je werkelijk ter plaatse moet komen. Een aantal aangiftes kan ook telefonisch behandeld worden. Je kan terecht op het nummer 059/70.11.11.

Bedankt voor je medewerking. Verzorg je goed.

Maatregelen en info Coronavirus

Alle informatie, genomen maatregelen, geannuleerde evenementen en adviezen, zijn te vinden op de website van het stadsbestuur www.oostende.be/coronavirus.

Houd zeker de algemene hygi├źnische adviezen indachtig.

Info over het coronavirus: maatregelen in Oostende

N.a.v. de verspreiding het coronavirus, heeft de regering enkele maatregelen genomen.

Ook het lokale bestuur in Oostende neemt maatregelen die voor de Oostendenaar en bezoekers van toepassing zijn.

Zo zijn alle ontmoetingscentra voorlopig gesloten tot en met 13 april.

Op de website van Stad Oostende vind je het meest recente nieuws en een overzicht van de maatregelen: https://www.oostende.be/coronavirus

Bekendmaking cijfers criminaliteit en handhaving

Politie Oostende en Oostende Politie slaan de handen in elkaar om de burger beter te informeren. Vier keer per jaar, na elk kwartaal, zullen de nieuwste cijfers op vlak van criminaliteit en handhaving in Oostende gepubliceerd worden. Dat gebeurde een eerste keer op donderdag 05 maart 2020 met een jaaroverzicht van 2019 en een vergelijking die teruggaat tot 2015.