Nieuws

Wij verhuizen naar een nieuw gebouw

Politie Oostende verhuist binnenkort naar een nieuw gebouw in de Lijndraaiersstraat 5, 8400 Oostende. Met een nieuw gebouw zullen we performanter, efficiënter en functioneler kunnen werken. Het gebouw is voorzien van alle moderne technologie en staat dichter bij de burger. 

Alle diensten, buiten de wijkwerking en onze trainings- en hondensite op Zandvoorde, verhuizen naar dit gebouw in het voorjaar. Van zodra burgers zich dienen te begeven naar dit nieuwe gebouw, zal dit op al onze kanalen en in onze bestaande gebouwen, duidelijk gecommuniceerd worden.

Oproep! Slachtoffers van gestolen juwelen

Onze diensten troffen onlangs een grote buit gestolen juwelen aan met o.a. broches, oorbellen, zonnebrillen, antieke stukken goudenwerk, muntstukken,....

Officiële opening van ons gloednieuw gebouw

Gisteren vond de officiële opening van ons nieuw politiegebouw in de Lijndraaiersstraat 5 plaats. In aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Pieter De Crem, gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, burgemeester Bart Tommelein en onze korpschef Philip Caestecker, schreven we gisteren een stuk Oostendse geschiedenis. Een gloednieuw politiekantoor dat onze diensten in staat zal stellen om performanter, digitaler en dichter bij de burger te kunnen werken.

Resultaten SHOP actie

Woensdag vond opnieuw een SHOP actie plaats, een periodieke controleactie van verschillende diensten: lokale politie, RSZ, RVA en FOD Economie.

Wij zoeken vrijwilligers!

Politie Oostende zoekt vrijwilligers voor de kantine of de postbedeling van maandag tot en met vrijdag.