Actie Shop

Op donderdag 17 januari 2019 ging voor de 14 de keer een "SHOP"-actie door op initiatief van de politiezone Oostende.

Dergelijke acties werden recent in het leven geroepen om op te treden tegen winkels en horecazaken die het niet zo nauw nemen met de regels.

Feiten zoals sluikwerk, in gevaar brengen van de gezondheid door gebrekkige voedselhygiëne, te werk stellen van illegalen, belastingontduiking en schijnzelfstandigheid zorgen niet alleen voor een onveiligheidsgevoel maar ook voor oneerlijke concurrentie tegenover ondernemers die wél de regels volgen.

27 handels- en horecazaken kregen onverwacht bezoek van gemengde teams die bestonden uit politie-inspecteurs en medewerkers van de RVA, Sociale Inspectie, Douane, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid en dienst controle op namaakproducten.

In driekwart van de zaken zijn er strafbare feiten aan het licht gekomen en is er proces-verbaal opgesteld. Eén zaak werd zelfs gesloten omdat de voedselveiligheid te wensen overliet.
De SHOP-acties zullen ook in de toekomst onverminderd worden verdergezet.

Burgers kunnen verdachte zaken melden aan hun wijkinspecteur via een mail naar pz.oostende.wijk@police.belgium.eu

Alle meldingen worden anoniem behandeld!