Actie Shop 12

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

Scheepvaartpolitie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
Federale Overheidsdienst Financiën
Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

De controleactie vond plaats op 4 oktober 2018. Er werden 23 zaken gecontroleerd, waarvan slechts 4 volledig in orde waren.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken:

- Niet naleven regelgeving inzake voedselhygiëne en hygiëne in het algemeen.
- Geen overzicht van de dagontvangsten.
- Geen vermelding BTW-nr en voorleggen verantwoordingsstukken.
- Zwartwerk.
- Geen Nederlandse etikettering of prijsaanduiding.

Er volgen nog acties.

We bedanken alle medewerkers voor de vlotte samenwerking!