Actie SHOP 15

Op dinsdag 7 mei 2019 is voor de 15de keer een actie "SHOP" doorgegaan te Oostende.

Deze actie omvatte onaangekondigde bezoeken aan handels- en horecazaken, waarvan er vermoedens bestaan dat de uitbaters zich niet aan de regels houden.

In totaal zijn er 39 adressen bezocht door gemengde teams bestaande uit inspecteurs van de Politie, RVA, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën, Dienst Vreemdelingenzaken en andere overheidsdiensten.

In 20 zaken zijn er overtredingen vastgesteld en processen-verbaal gemaakt. Enkele voorbeelden van inbreuken:

- Zwartwerk door personen die als "invalide" staan ingeschreven.

- Gebrekkige hygiëne en voedselveiligheid.

- Werknemers in dienst zonder arbeidskaart of contract.

- Te werk stellen van illegalen.

Eén zaak is met onmiddellijke ingang gesloten gezien de ernst van de inbreuken.