Bekendmaking cijfers criminaliteit en handhaving

Politie Oostende en Oostende Politie slaan de handen in elkaar om de burger beter te informeren. Vier keer per jaar, na elk kwartaal, zullen de nieuwste cijfers op vlak van criminaliteit en handhaving in Oostende gepubliceerd worden. Dat gebeurde een eerste keer op donderdag 05 maart 2020 met een jaaroverzicht van 2019 en een vergelijking die teruggaat tot 2015.

Na elk kwartaal komt er vanaf nu een overzicht met een update van het afgelopen kwartaal.

Naast criminaliteitscijfers, die gaan van diefstallen tot verdovende middelen, zijn er ook cijfers handhaving te vinden, die gaan van hondenpoep tot fout parkeren. “Uiteraard kunnen de cijfers alleen soms een vertekend beeld geven. Als we extra controles uitvoeren, of als er een bepaald evenement heeft plaatsgevonden, dan zien we dat meteen ook in de data”, legt korpschef Philip Caestecker uit. “Net daarom geven we waar nodig een woordje uitleg bij de cijfers, om de context te schetsen. Al kunnen we niet elk cijfer verklaren”, vult burgemeester Bart Tommelein aan.

Minder vandalisme, strenger voor hondenpoep

Winkeldiefstallen nemen de laatste vijf jaar gestaag toe, terwijl het aantal gauwdiefstallen (pickpockets) duidelijk is gedaald, net als vandalisme. Er waren in 2019 meer woninginbraken dan het jaar ervoor, al blijven het er beduidend minder dan in het piekjaar 2015. Het aantal diefstallen uit voertuigen nam toe, vooral op het einde van het jaar. Stad Oostende en de politie organiseerden daarop meteen extra controles en zetten ook in op preventie en sensibilisering. Ondertussen werd een groep van twaalf verdachten opgepakt die alleen al instond voor zestig diefstallen uit voertuigen.

Het aantal misdrijven dat te maken heeft met verdovende middelen kende vorig jaar een fikse stijging, maar er werd ook meer gecontroleerd door de politie. Er waren in 2019 ook meer ingrepen wat vreemdelingenwetgeving betreft dan in 2018, maar met 402 zitten we op hetzelfde aantal als in 2017 en blijven we ver verwijderd van de aantallen die tijdens de vluchtelingencrisis in 2010-2012 ver boven de 1.000 gingen.

Er waren meer sancties voor het niet verwijderen van hondenpoep dan in 2018. Hier werd dan ook extra op ingezet, en dat wil de stad in de toekomst nog meer doen. Honden kregen vorig jaar meer vrijheid op het strand, dit resulteerde in minder overtredingen, maar hun baasjes moeten daar wel verantwoordelijkheid tegenover zetten. Sluikstorten zit jammer genoeg al enkele jaren in de in de lift, huisvuil wordt wel steeds vaker correct buitengezet. Wat parkeren betreft, valt het groeiende aantal sancties op voor mensen die onterecht parkeren op een plaats voor zorgverstrekkers.

Bekijk hier alle cijfers.