Gloednieuwe strandpolitie van kracht

Inzet op een veilige en nette zomer

Tijdens juli en augustus is de gloednieuwe strandpolitie dagelijks actief over de volledige kustlijn van Oostende. Naast het verhogen van het veiligheidsgevoel willen we het contact met de burger optimaliseren door fysiek aanwezig te zijn en zowel preventief als repressief op te treden. 

De strandpolitie bestaat uit een strandcoördinator en 4 politie-inspecteurs die tussen 10u en 19u op het strand aanwezig zijn. We beschikken over een uitvalsbasis aan het kursaal waar ook een reddingspost te vinden is. We verplaatsen ons te voet of met twee strandvoertuigen.

Takenpakket

Opsporen van verloren gelopen kinderen
Een gekende problematiek in de zomermaanden zijn verloren gelopen kinderen, mindervaliden en ouderen. De strandpolitie is actief op het strand aanwezig om, samen met de reddingsdiensten en de brandweer, snel en efficiënt te handelen. Naast het opsporen van vermiste personen, is ook het herenigen met de familie één van de taken.

Proper strand
Het actief opsporen van sluikstorten behoort eveneens tot het takenpakket. Maar ook het toezicht op honden op het strand en allerhande vormen van overlast zitten in het takenpakket.

Samenwerking reddingdiensten
We bieden ook ondersteuning aan de redders bij het niet naleven van richtlijnen en zien toe op de veiligheid en de openbare orde op het strand.

Strandpolitie blijft op het strand

Om de veiligheid van de burgers op het strand te garanderen, verlaat de strandpolitie het strand niet. Wie aangifte wenst te doen of iets wil melden, kan online een afspraak maken of kan zich begeven naar het politiecommissariaat (Lijndraaiersstraat 5).

Maak er een fijne en veilige zomer van!