Noodoproep via sms voor doven en slechthorenden

Noodoproepen voor doven, slechthorenden of mensen met een spraakgebrek kunnen via de app 112 BE.

Alle informatie hieromtrent is te vinden op de website die over een chat- en smsfunctie beschikt:

http://www.sos112.be/nl/voor-doven