Politie Oostende schenkt 100 pc's aan kwetsbare gezinnen

100 computers met scherm krijgen binnenkort een nieuwe thuis en verhuizen van het politiekantoor naar 100 kwetsbare gezinnen in Oostende die in de corona-context een computer thuis nodig hebben.

Boekhoudkundig afgeschreven computers, maar ook ander materiaal wordt steeds geschonken aan goede doelen in Oostende, vertelt onze korpschef Philip Caestecker. Met de recente verhuis naar ons nieuwe gebouw, investeerde de politie in nieuwe computers. De 100 ‘oude’ computers met scherm zijn nog in goede staat en kunnen nog een hele tijd meedraaien. Samen met de diensten van Stad Oostende, werd gezocht naar een goeie nieuwe thuisbestemming.

100 gezinnen krijgen computer met scherm

Deze pandemie is ongezien, corona heeft op iedereen een impact gehad. Mensen in armoede en kwetsbare gezinnen werden echter dubbel zo hard getroffen. Leerlingen van het lager, secundair en hoger onderwijs moesten plots noodgedwongen van thuis uit lessen volgen en schooltaken maken, terwijl veel van die jongeren die het al moeilijk hebben niet kunnen beschikken over een computer of laptop.
Schepen van Welzijn en Onderwijs Natacha Waldmann is opgetogen met de schenking van de computers door de politie: “Stad Oostende wil tegen de start van het nieuwe schooljaar inzetten op digitalisering bij alle gezinnen in armoede, want de digitale kloof is reëel. Tijdens de Corona periode werden er reeds laptops ingezameld en verdeeld onder kwetsbare gezinnen. Ook deze 100 computers zullen helpen bij deze broodnodige inhaalbeweging. Stad Oostende zal bovendien nog inzetten op goedkope internettoegang voor kwetsbare groepen en indien nodig de laatste laptops zelf aankopen, als deel van het relanceplan van de Stad”.

Vanuit de dienst Onderwijs zullen de brugfiguren van Stad Oostende ervoor zorgen dat de computers terecht komen. Er wordt bewust voor gekozen om de computers nu te verdelen. Heel wat ouders kopen in juli en augustus immers reeds schoolmateriaal aan voor het volgend schooljaar of houden een budget aan de kant. Zo kunnen we zekerheid bieden aan gezinnen bij het plannen van hun uitgaven.