Resultaten SHOP actie

Woensdag vond opnieuw een SHOP actie plaats, een periodieke controleactie van verschillende diensten: lokale politie, RSZ, RVA en FOD Economie.

De actie richt zich op oneerlijke concurrentie en focust op uitbaters die zich niet aan de wettelijke regels houden. Deze keer stonden opnieuw namaakgoederen in de kijker.

Tijdens deze SHOP actie kregen 12 handelszaken onverwacht bezoek van een gemengd controleteam.

  • Er werden verschillende namaakproducten in beslag genomen die samen een verkoopwaarde vertegenwoordigen van bijna 52.000 euro. Het gaat over o.a. tapijten en namaakhoesjes.
  • Verder werden 15 illegale GSM’s in beslag genomen die niet voldeden aan de Europese regelgeving.
  • In drie zaken zijn er inbreuken vastgesteld inzake tewerkstelling van medewerkers door de inspectie van de RSZ en RVA.

De SHOP acties gaan onverminderd voort om oneerlijke concurrentie uit Oostende te bannen.

Meldpunt
Heb je zelf iets verdacht gezien bij een handelaar in een winkel of horecazaak? Dan kan je dit melden bij je wijkinspecteur door een email te sturen naar pz.oostende.wijk@police.belgium.eu.  Alle meldingen worden anoniem behandeld.