Projecten

De lokale politie Oostende streeft er naar om bepaalde fenomenen projectmatig aan te pakken. Hierbij worden waar nodig partners betrokken van zowel binnen de politie als daarbuiten. Hieronder vind je een overzicht van alle lopende projecten, zowel de aanpak als in het oog springende resultaten.

In het bestuursakkoord 2013 - 2018 staat bepaald dat elke wijk een veiligheidsplan dient te hebben. Deze plannen zijn in de wijken voorgesteld en door de verschillende wijkraden besproken en goedgekeurd.

Hieronder vind je een overzicht van de acties per wijk voor 2014.