Slachtofferbejegening Lokale Politie Oostende

Slachtoffers, verwanten en nabestaanden die een traumatische ervaring hebben meegemaakt ten gevolge van een crimineel feit, ongeval of ramp kunnen beroep doen op een speciaal opgeleid personeelslid.

De slachtofferbejegenaar zorgt voor opvang, informatie en bijstand.

Hij staat ook in voor de slechtnieuwsmelding bij het overlijden ten gevolge van gewelddadige feiten, verkeersongeval, arbeidsongeval of ramp.

Indien nodig zal de slachtofferbejegenaar gepast doorverwijzen naar externe partners binnen de hulpverlening.

Het aanbod van slachtofferbejegening is 7/7 - 24/24 u ter beschikking van de slachtoffers of nabestaanden.

Voor de PZ Oostende staan er negen slachtofferbejegenaars ter beschikking, voor de permanentie buiten de bureeluren wordt er samengewerkt met de zone's Middelkerke, Bredene-De Haan en Kouter.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 059 70 11 11.