Oproep participatie Veiligheidsmonitor 2024

Omdat uw mening telt doen we graag opnieuw een oproep voor het invullen van de veiligheidsmonitor.

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen in de periode mei-juni 2024 de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst in de bus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Alvast dank voor uw medewerking!

Labels