Vacature: Administratief assistent politieadministratie & onthaal

De politiezone Bredene/De Haan werft een administratief assistent voor onthaal & administratie aan. 

Het gaat om contractuele betrekking – vervangingsovereenkomst 0,8 V.E.  

Om in aanmerking te komen moet men houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

De administratief assistent onthaal en administratie is een polyvalente medewerker die behoort tot het administratief en logistiek kader van de politiezone. Hij/zij voert administratieve taken uit en fungeert als onthaalmedewerker.

De administratieve medewerker kan worden ingezet in de dienst Financiën. 
De administratieve medewerkers worden ook belast met administratieve resttaken. 

Meer info bij PZ Bredene/De Haan, Daan Fossaert, adviseur - personeel@politiebredenedehaan.be - tel. 059/33.33.16
Uiterste inschrijvingsdatum: 28 juni 2019
Bekijk het gevraagde functieprofiel en de toelatingsvoorwaarden in de bijlage hierna.

Hierbij vind je ook de link naar de vdab-website: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/59528877/administratief-assist…