Vacature: Niveau B – Medewerker Strategie en Beleid

De politiezone Bredene/De Haan werft een consulent niveau B – medewerker Strategie en Beleid aan. 

Affiche Niv B

Het gaat om een statutaire betrekking – voltijds.

Om in aanmerking te komen moet men houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor een niveau B in een beleidsrichting.

De consulent behoort tot het administratief en logistiek kader van de Politiezone.
De medewerker strategie en beleid kan er mee belast worden de functie van DPO op te nemen binnen de organisatie.

Meer info bij PZ Bredene/De Haan, Daan Fossaert, adviseur - PZ.Bredha.Personeel@police.belgium.eu - tel. 059/33.33.16
Uiterste inschrijvingsdatum: 11 juni 2021

Bekijk het gevraagde functieprofiel en de toelatingsvoorwaarden in het attachment hierna.