Vacature: Niveau C - medewerker dienst logistiek

De politiezone Bredene/De Haan werft een assistent niveau C – medewerker logistiek aan. 

Affiche Niv C

Het gaat om een statutaire betrekking – voltijds.

Om in aanmerking te komen moet men houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor een niveau C.

De assistent behoort tot het administratief en logistiek kader van de Politiezone.

Meer info bij PZ Bredene/De Haan, Daan Fossaert, adviseur - PZ.Bredha.Personeel@police.belgium.eu - tel. 059/33.33.16
Uiterste inschrijvingsdatum: 21 juni 2021

Bekijk het gevraagde functieprofiel en de toelatingsvoorwaarden in het attachment hierna.

Solliciteren VERPLICHT op beide manieren:

1. Bezorg ons uiterlijk op 21 juni 2021 uw cv, motivatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van uw hoogst behaald diploma en een uittreksel uit het strafregister aan PZ Bredene/De Haan op één van de twee volgende manieren:

- door afgifte tegen ontvangstbewijs van uw kandidatuur aan het onthaal van de politiekantoren van De Haan (Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan) of van Bredene (Centrumplein 2 te 8450 Bredene), dit tijdens de kantooruren. De kandidatuur dient te worden afgegeven in een gesloten enveloppe (t.a.v. personeelsdienst) met de vermelding ‘kandidaatstelling medewerker dienst logistiek 2021’.

- per e-mail gericht aan PZ.BreDHa.Personeel@police.belgium.eu met als titel ‘kandidaatstelling medewerker dienst logistiek 2021’.

En eveneens:

2. Solliciteer via de link https://www.jobpol.be/nl/administratieve-jobs/niveau-c-medewerker-dienst-logistiek