De schoolstraat: wat houdt dit juist in?

De schoolstraat bestaat sinds 20 oktober 2018. Dit is een concept dat de openbare weg veiliger maakt door er een deel van het verkeer te weren. 

Wat is een schoolomgeving?
Een ‘schoolomgeving’ is een zone waarin één of meerdere wegen gelegen zijn waarin de toegang tot een school zich bevindt.
Het begin en het einde van deze zone wordt aangeduid door volgende verkeersborden: 

bord schoolomgeving

Wat is een schoolstraat en hoe herken ik deze?
Een schoolstraat is een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling.
Deze is voorbehouden voor voetgangers, rijwielen (fiets, drie- en vierwielers) en speed pedelecs.
Motorvoertuigen (auto’s, vrachtwagens, bromfietsen, motorfietsen, edm.) worden in deze straat bij het begin en einde van een schooldag een half uur niet toegelaten.
Tijdens deze uren wordt aan de toegangen van de schoolstraat tijdelijk een verplaatsbare afsluiting geplaatst waarop het verkeersbord C3 en een speciaal onderbord ‘schoolstraat’ is bevestigd.

bord schoolstraat

Wie heeft er toegang tot een schoolstraat?
In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speed pedelecs.
Fietsers en bestuurders van speed pedelecs moeten in de straat stapvoets rijden. 
Prioritaire voertuigen mogen in de schoolstraat rijden wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt en op voorwaarde stapvoets te rijden.
Het uitrijden van de schoolstraat (bv. door bewoners) is toegelaten, tenzij anders bepaald door de wegbeheerder, en moet ook stapvoets gebeuren.
Ook voertuigen die in het bezit zijn van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder hebben toegang tot de schoolstraat op voorwaarde dat ze ook stapvoets rijden.
De bestuurders die in de schoolstraat rijden, laten een doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers en verlenen hen voorrang waarbij er, indien nodig, wordt gestopt.
Ook mogen de bestuurders de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen en/of hinderen.

Waarom een schoolstraat?
Veel ouders willen hun kinderen zo dicht mogelijk bij de poort afzetten of ophalen waardoor de situaties voor voetgangers en fietsers nog gevaarlijker wordt.
Door een schoolstraat in te voeren, zorg je voor een veiligere schoolomgeving waarbij er een rustige sfeer wordt gecreëerd ter hoogte van de schoolpoort.
Gedaan met fout- of dubbelparkeren of chaos voor de schoolpoort.
Daarnaast betekent geen voertuigen meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 
Bij een schoolstraat staat de verkeersveiligheid, inzonderheid dat van de voetgangers en fietsers, centraal.
Het is dus eerder een preventiemaatregel daar er eigenlijk aan iedere ouder gevraagd wordt om stil te staan bij hen verplaatsings- en parkeergedrag.

Wat is de impact voor buurtbewoners?
Buurtbewoners mogen tijdens de uren wel de schoolstraat uitrijden maar niet inrijden.
Door tijdelijk en tijdens bepaalde uren een kleine inspanning te vragen van de buurtbewoners, krijgen ze in ruil  meer comfort en een verkeersluwe straat.