Politieraad

De volgende Politieraad LP Kouter gaat door op woensdag 21 november 2018 om 20u. in het Gemeentehuis, Dorpsstraat 3 te Jabbeke.

Agenda :

In openbare zitting :

1) Goedkeuring verslag (openbare zitting) vorige vergadering

2) Mededelingen vanwege het politiecollege

3) Financiën – Begrotingswijzigingen 1 en 2 politiebegroting dienstjaar 2018 – Vaststelling

4) Financiën – Opname lening ter financiering van de aankoop van 2 Infrax-gebouwen in Torhout – Goedkeuring bestek

5) Financiën – Politiebegroting over het dienstjaar 2019 – Vaststelling van voorlopige kredieten voor de maanden januari en februari 2019

6) Middelen – Aankoop politiemotorfiets (vervanging) ten behoeve van de mobiliteitscel – Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

7) Middelen – Aankoop 6 elektrische fietsen (3 dames- en 3 herenfietsen) en 1 speed pedelec – Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

8) Middelen – Afschrijving (verkoop) 2 politievoertuigen en 1 politiemotorfiets – Goedkeuring

9) Personeel – Openstellen 2 vacatures basiskader (2 inspecteurs wijkpolitie) via de Mobiliteit 2018-04

10) Personeel – Openstellen 6 vacatures basiskader (6 inspecteurs wijkpolitie) via de Aspirantenmobiliteit 2018-A2 (categorie C)

11) Varia – Vaststelling van het aantal leden van de nieuwe politieraad

In geheime zitting :

12) Goedkeuring verslag (geheime zitting) vorige vergadering

13) Personeel – Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

14) Personeel – Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

 

A. Wittesaele                                                                                              D. Vanhessche

Secretaris                                                                                                   Burgemeester-voorzitter