Stage bij de LP Kouter

- Aanvragen worden gericht aan de korpschef via PZ.Kouter@police.belgium.eu

- Aanvraag moet omvatten :

          * Een motivatiebrief

          * Een (beknopte) CV

          * Gewenste stageperiode

- Bij een aanvraag gaat men automatisch akkoord met een (beperkt) moraliteitsonderzoek.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.