Laatste nieuws

De politiezone Midow sluit vanaf heden en dit tot nader order haar lokale onthaalpunten en dit tot nader order. Dit om maximaal te vermijden dat de bevolking zich dient te verplaatsen.  Het zonaal onthaal van onze politiezone blijft wel open op de voorziene openingsuren.

Voor een dringende politionele tussenkomst verwijzen wij naar de noodnummers 101 - 112.