Diensten

Onze dagelijkse werking stoelt op vier operationele afdelingen:

Recherche

Veiligheid (interventie en klachtafhandeling)

Leefbaarheid (wijk, verkeer en inname openbaar domein/EV)

Sociale Politie

 

Achter de schermen bevinden zich de volgende diensten:

Lokaal Informatie Kruispunt

ICT

Beleidsondersteuning

Korpssecretariaat

Korpssecretaris - beleidsmedewerker