Diensten

Onze dagelijkse werking stoelt op verschillende operationele diensten:

Recherche

Interventie

Klachtafhandeling)

Wijk

Verkeer 

Sociale Politie

 

Achter de schermen bevinden zich de volgende diensten:

Lokaal Informatie Kruispunt

ICT

Beleidsondersteuning

Wapendienst

Dienst intern toezicht

Korpssecretaris - beleidsmedewerker